Det Jyske Musikkonservatorium åbner ny uddannelse i Holstebro

Kunstnerisk medborgerskab er den strategiske rettesnor, når Det Jyske Musikkonservatorium
til august sætter en ny musikuddannelse i verden i Holstebro.

"Rytmisk Musik og Samskabelse" er navnet på studiet, der sættes i gang med et hold på fem til seks studerende. 

Rytmisk Musik og Samskabelse har i den første tid lokaler på Holstebro Musikskole.

Foto: Holstebro Musikskole

"Det handler om at møde publikum på en anden måde. Måske er det endda borgere fremfor publikum, man skal tale om fremover".
Keld Hosbond, konstitueret rektor for Det Jyske Musikkonservatorium, funderer over, hvad han skal stå i spidsen for fremover. 


Hvordan engagerer vi os som kunstnere i det samfund, vi er en del af?

Hvordan bringer man sin egen kunst i et direkte samspil med andre institutioner og funktioner i samfundet samtidig med, at man plejer sin egen musikalske udvikling?


Sådan kan man også formulere de fokuspunkter, de fem til seks studerende på den nye uddannelse i Holstebro i høj grad skal tage udgangspunkt i, når de til august indtager deres plads på den nye bacheloruddannelse på Det Jyske Musikkonservatorium.


Som studerende på Rytmisk Musik og Samskabelse er det ikke kunsten alene, der skal dyrkes, men også den studerendes evne og indstilling til at indtænke sit instrument og sin musik i den pulserende omverden. At omsætte musikken til et konkret produkt udenfor koncertsalene. Tanken er dermed, at det kunstneriske medborgerskab bygger på en tredeling: Den rent kunstneriske uddannelse, engagement i civilsamfundet og øvelse i at tænke i markedsværdi. En tredelstænkning, der skal få de studerende ud af et ellers lidt lukket studiemiljø og give kunsten større eksistensberettigelse i samfundet i det hele taget. 


Rytmisk Musik og Samskabelse er født i forbindelse med den tidligere regerings udflytningsplan fra 2021. En plan der har til formål at sikre mere uddannelse rundt i hele landet uden for de fire største byer. I praksis skal planen gennemføres ved, at uddannelsespladser bliver udflyttet fra en af de store byer til et andet sted i landet.

Det er det nye: At man også skal samarbejde med ikke-kunstnere og omsætte kunstnerisk talent til en forandring i samfundet. ".


Keld Hosbond, konstitueret rektor for DJM

I forbindelse med iganssættelsen af de nye uddannelser i Holstebro er en række danse- og musikstudiepladser således nedlagt i København ved Den Danske Scenekunstskoles danseskole. En beslutning, der har kastet en del negative reaktioner af sig i det københavnske dansemiljø. Derimod er beslutningen blevet vel modtaget i lokalområdet i Holstebro, fortæller Keld Hosbond. Han uddyber desuden, hvorfor studiet tager udgangspunkt i den rytmiske musik.


"Det var en opgave fra ministeriets side, at studiet skal kaldes rytmisk. Men det er noget, vi drøfter: Giver det overhovedet mening at tale om genren rytmisk for sig selv i en tid, hvor genreopdeling bliver mere flydende og ikke er så firkantet, som det var engang?", spørger han retorisk i videoforbindelsen, som interviewet foregår via. Han forklarer, at der ikke vil være så meget fokus på genrer, men på samskabelse. "Det er det nye: At man også skal samarbejde med ikke-kunstnere og omsætte kunstnerisk talent til en forandring i samfundet. Det er opgaven", slår han fast.


Keld Hosbond går optimistisk og engageret til opgaven, og det har han et vist rygstød for. Faget Musik og sundhed har eksisteret på Det Jyske Musikkokservatorium i en årrække, og her er samskabelse også i fokus. Faget er populært hos de studerende, lyder Keld Hosbonds erfaring, og han nævner, at de studerende her bl.a. har samarbejdet med Aarhus Universitetshospital.


Og så er han godt tilfreds med, at destinationen for udflytningen af den nye uddannelse blev Holstebro. Her skal studiet i begyndelsen bo på Holstebro Musikskole, hvor souschef Linda Kaul Steffensen vil tage godt imod. Sammen med Keld Hosbond vil hun få en central opgave i at køre det nye studium i gang, idet hun også skal udfylde pladsen som studieleder for den nye bacheloruddannelse. Keld Hosbond med base på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus og Linda Kaul Steffensen i Holstebro.

Keld Hosbond ser frem til at åbne Rytmisk Musik og Samskabelse, som også bliver en ny sti for ham som konstitueret rektor for Det Jyske Musikkonservatorium.

Foto: DJM

De ser begge frem til samarbejdet. Og spørger man Linda Kaul Steffensen, så lander den lille håndfuld studerende i et fyldigt kunstnerisk miljø, idet Holstebro i forvejen rummer flere institutioner og initiativer indenfor kunst og kultur.
"Byen rummer store kulturinstitutioner som f.eks. Operaen i Midten, Holstebro Dansekompagni og Orkesterefterskolen. Hele strukturen i talentudviklingen indenfor musik har rod i Holstebro, for det er her, MGK opstod", siger hun og henviser desuden til Odin Teatret, der med base i Holstebro var blandt landets første kulturinstitutioner til at arbejde med kunsten i samfundet.


Hvad den nye uddannelses fremtid angår, oplyser hun desuden, at Kulturministeriet er i gang med at undersøge muligheden for at bygge en ny bygning til studiet på Slagteriets grund, hvor det er planen, at Det Jyske Musikkonservatorium flytter ind sammen med danseuddannelsen fra Den Danske Scenekunstskole. Dermed rammer de nye uddannelser ind i et centralt beliggende kultursted i Holstebro, hvor Danish Crown tidligere drev slagteri frem til 2014. Og med den plan ser man ind i et fremtidsscenarium, der giver udvidede gode betingelser for at dyrke den tværæstetiske disciplin.


Udgivet 16. maj 2023

Rachel Einarsson